تغییرات نا محسوس

عکس شما به صورت حرفه ای ، به صورتی که قابل تشخیص نمی باشد ، ادیت می شود
طراحی گرافیک جذاب

مطابق سلیقه شما

عکس شما با نظرات خود شما ادیت می شود
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

بی نقص

تغییرات بدون ایراد و خرابی پیکسل می باشد
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

خروجی

عکس ادیت شده با بالاترین کیفیت و تصحیح شده به شما تحویل داده می شود
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

پیاده سازی ایده های خاص

شما می توانید جلوه هایی که می خواهید بر روی عکس مورد نظرتان اعمال کنید را به ما بسپارید
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

12

3

4

5

6

78

رتوش عکس

رتوش صورت شامل : رتوش پوست ، کوچک کردن بینی ، تغییر رنگ چشم و مو ، سفید کردن دندان
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

3344

6677

8899

 

تصحیح عکس های قدیمی

مناسب برای آنها که می خواهند رنگی به عکس های قدیمی بدهند یا پارگی و اظافاتی را تصحیح کنید
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

111222

333444

555666

777888

تغییر قسمتی از عکس

تغییرات بر روی عکس ها که شامل حذف قسمتی از عکس با توجه به پشت زمینه ، حذف پشت زمینه و تغییراتی از این قبیل می باشد
طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

11112222

33334444

55556666

77778888

طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب