طراحی لوگو،ست اداری، بروشور،کاتالوگ،بنر،رول آپ، پاپ آپ، بیلبورد، مجله، پوستر، طراحی موشن گرافیک، طراحی وب سایت، طراحی نرم افزار تحت وب

شرایط سفارش و تفاهم طراح و کارفرما

اکثر بندهای تفاهم نامه از قالب اصلی آن که برای صنف گرافیکان می باشد، برداشت شده، برای همین منظور یک تفاهم نامه که هم به طراح توجه شده و هم به کارفرما، توسط بیکران و برداشت شده از صنف مربوطه تهیه شده است، که یک معامله برد برد را برای هر دو طرف به ارمغان می آورد، چرا که هر دو برای یک هدف، یعنی یک خروجی با کیفیت تلاش می کنند تا بتوانند آن را به همگان نمایش دهند و از این طریق مشتریان بیشتری جذب کنند.

طبیعی است این تفاهم نامه برای طراح و کارفرما محدودیت هایی را به همراه داشته که البته این موضوع اختلافات و مشکلات را بسیار کاهش می دهد و طراح و کارفرما را برای انجام یک طراحی بی دردسر و عادلانه کمک می کند.

تفاهم‌نامه طراحی گرافیک

طرفین تفاهم‌نامه

اين تفاهم‌نامه در تاریخ    …..……………………….. فی مابين   …..………………………..  که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و    …..……………………….. که از این پس در این تفاهم‌نامه طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این تفاهم‌نامه درج شده است، منعقد می گردد.

 1مشخصات نمایندگان طرفین

1-1 مشخصات طراح :

نام    …..……………………….. آدرس ایمیل   …..……………………….. تلفن   …..………………………..

1-2مشخصات کارفرما :

نام شركت    …..………………………..  نام نماينده    …..………………………..  سمت    …..………………………..

آدرس ایمیل   …..………………………..  تلفن ثابت   …..………………………..  تلفن همراه   …..………………………..

تبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

 

2موضوع تفاهم‌نامه

– طراحی لوگو مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به لوگو) ” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی ست اداری مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به ست اداری)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی بروشور مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به بروشور)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی کاتالوگ مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به کاتالوگ)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی مجله مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به مجله)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی بنر مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به بنر)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی پوستر مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به پوستر)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی بیلبورد مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به بیلبورد)” ضمیمه شده می باشد.

– طراحی رول آپ مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به رول آپ)” ضمیمه شده می باشد.

طراحی پاپ آپ مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی گرافیک (مربروط به پاپ آپ)” ضمیمه شده می باشد.

 

3 مبلغ حق الزحمه تفاهم‌نامه

– مبلغ کل تفاهم‌نامه  …..………………………..  ریال معادل (به حروف)  …..………………………..  تومان میباشد.

 

 4مدت تفاهم‌نامه

– مدت این تفاهم‌نامه جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت  …..………………………..   روز کاری می باشد.

– زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت  …..………………………..  (3) روز کاری می باشد.

– مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی تفاهم‌نامه پس از تایید توسط کارفرما حداكثر  …..………………………..  روز کاری می باشد.

– درصورت تاخیر طراح گرافیک در اجرای موضوع تفاهم‌نامه به ازای هر روز تاخیر …..……………………….. ریال جریمه محاسبه شده و در مرحله ی دوم پرداخت کسر خواهد شد.

– اگر در زمان تعیین شده در تفاهم‌نامه، پیشنهادات طراح مورد قبول کارفرما قرار نگرفت، باتوافق طرفین مدت تفاهم‌نامه قابل تمدید است.

– شروع زمان بندى اجراى تفاهم‌نامه منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع تفاهم‌نامه میباشد.

– در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.

 

 5شرایط پرداخت

50% از مبلغ کل تفاهم‌نامه در تاریخ عقد تفاهم‌نامه نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.

50% از مبلغ کل تفاهم‌نامه پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.

 

6 تعهدات طراح

– طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع تفاهم‌نامه را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت تفاهم‌نامه به کارفرما تحویل نماید.

– طراح متعهد میگردد حداکثر تا 2 نمونه را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، مجددا ظرف مدت 7 روز کاری یک نمونه دیگر طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که معادل 50% از مبلغ کل تفاهم‌نامه میباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان تفاهم‌نامه تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

 

7 تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع تفاهم‌نامه در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.

– طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن سایت و یا تلفن توسط طراح گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن تفاهم‌نامه را نخواهد داشت.

– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه ، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

– چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين تفاهم‌نامه رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

– کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

– پیش از تسویه کامل مبلغ تفاهم‌نامه هیچگونه فایل نهایی از طرح تایید شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

– پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ تفاهم‌نامه بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ تفاهم‌نامه به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد.

تمامی نکات مد نظر در قسمت فرم دریافت نظرات پروژه توسط کارفرما ذکر ، موارد ذکر نشده در قسمت توضیحات به صورت اختیاری بر عهده طراح می‌باشد.

استرداد هزینه ها بعد از پرداخت هر مرحله ممکن نمی‌باشد.

 

8 فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام تفاهم‌نامه حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین تفاهم‌نامه می تواند پایان تفاهم‌نامه را به طرف دیگر اعلام نماید.

 

موارد فوق در این قرارداد مورد تایید اینجانب ……………………….. می‌باشد.                                      امضاء

تفاهم‌نامه طراحی موشن گرافیک

طرفین تفاهم‌نامه

اين تفاهم‌نامه در تاریخ    …..……………………….. فی مابين   …..………………………..  که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و    …..……………………….. که از این پس در این تفاهم‌نامه طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این تفاهم‌نامه درج شده است، منعقد می گردد.

 1مشخصات نمایندگان طرفین

1-1 مشخصات طراح :

نام    …..……………………….. آدرس ایمیل   …..……………………….. تلفن   …..………………………..

1-2مشخصات کارفرما :

نام شركت    …..………………………..  نام نماينده    …..………………………..  سمت    …..………………………..

آدرس ایمیل   …..………………………..  تلفن ثابت   …..………………………..  تلفن همراه   …..………………………..

تبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

 

2موضوع تفاهم‌نامه

– طراحی ویدیو مورد نظر کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش طراحی موشن گرافیک ” ضمیمه شده می باشد.

 

3 مبلغ حق الزحمه تفاهم‌نامه

– مبلغ کل تفاهم‌نامه  …..………………………..  ریال معادل (به حروف)  …..………………………..  تومان میباشد.

 

 4مدت تفاهم‌نامه

– مدت این تفاهم‌نامه جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت  …..……………………….. (65)  روز کاری می باشد.

– زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت  …..………………………..  (3) روز کاری می باشد.

– مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی تفاهم‌نامه پس از تایید توسط کارفرما حداكثر  …..……………………….. (55) روز کاری می باشد.

– درصورت تاخیر طراح گرافیک در اجرای موضوع تفاهم‌نامه به ازای هر روز تاخیر …..……………………….. ریال جریمه محاسبه شده و در مرحله ی سوم پرداخت کسر خواهد شد.

– اگر در زمان تعیین شده در تفاهم‌نامه، پیشنهادات طراح مورد قبول کارفرما قرار نگرفت، باتوافق طرفین مدت تفاهم‌نامه قابل تمدید است.

– شروع زمان بندى اجراى تفاهم‌نامه منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع تفاهم‌نامه میباشد.

– در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.

 

 5شرایط پرداخت

30% از مبلغ کل تفاهم‌نامه در تاریخ عقد تفاهم‌نامه نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.

40% از مبلغ کل تفاهم‌نامه پس از تحویل طراحی اولیه و تایید اولیه طرح به طراح پرداخت میگردد.

30% باقی مانده از مبلغ کل تفاهم‌نامه پس از تایید نهایی طرح به طراح پرداخت می گردد.

 

 6مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه

– مرحله اول پس از عقد تفاهم‌نامه : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند 5 ( شرایط پرداخت).

– مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع تفاهم‌نامه.

– مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی تفاهم‌نامه توسط طراح و ارائه به کارفرما.

– مرحله چهارم : تایید طرح اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص طرح  ارائه شده .

– مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح  اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.

– مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ تفاهم‌نامه بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت ) به طراح.

– مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.

– مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع تفاهم‌نامه توسط طراح.

– مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع تفاهم‌نامه توسط کارفرما .

– مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ تفاهم‌نامه بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت) به طراح.

– مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع تفاهم‌نامه به صورت فایل ویدیویی به نماینده کارفرما و پایان تفاهم‌نامه.

 

 7تعهدات طراح

– طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع تفاهم‌نامه را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت تفاهم‌نامه به کارفرما تحویل نماید.

– طراح متعهد میگردد ویدیو را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید ، مجددا ظرف مدت 7 روز کاری یک نمونه طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل تفاهم‌نامه میباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان تفاهم‌نامه تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

– طراح متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر درخواست های دیگر و ویژگی هایی که در حین عقد تفاهم‌نامه در نظر گرفته نشده و در بند موضوع تفاهم‌نامه ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است کارفرما ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد.

 

 8تعهدات کارفرما

– کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع تفاهم‌نامه در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.

– طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن سایت و یا تلفن توسط طراح گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن تفاهم‌نامه را نخواهد داشت.

– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه ، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

– چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين تفاهم‌نامه رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

– چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله بعدی به هر دلیلی تفاهم‌نامه را فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل تفاهم‌نامه مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه تفاهم‌نامه) به طراح خواهد بود.

– حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه)، چهار روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه) 10% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه)، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

– کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

– پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ تفاهم‌نامه بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ تفاهم‌نامه به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.

تمامی نکات مد نظر در قسمت موضوع تفاهم‌نامه پروژه توسط کارفرما ذکر ، موارد ذکر نشده در قسمت توضیحات به صورت اختیاری بر عهده طراح می‌باشد.

استرداد هزینه ها بعد از پرداخت هر مرحله ممکن نمی‌باشد.

 

 9فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام تفاهم‌نامه حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین تفاهم‌نامه می تواند پایان تفاهم‌نامه را به طرف دیگر اعلام نماید.

 

موارد فوق در این قرارداد مورد تایید اینجانب ……………………….. می‌باشد.                                      امضاء

تفاهم‌نامه طراحی وب سایت

طرفین تفاهم‌نامه

اين تفاهم‌نامه در تاریخ    …..……………………….. فی مابين   …..………………………..  که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و    …..……………………….. که از این پس در این تفاهم‌نامه طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این تفاهم‌نامه درج شده است، منعقد می گردد.

 1مشخصات نمایندگان طرفین

1-1 مشخصات طراح :

نام    …..……………………….. آدرس ایمیل   …..……………………….. تلفن   …..………………………..

1-2مشخصات کارفرما :

نام شركت    …..………………………..  نام نماينده    …..………………………..  سمت    …..………………………..

آدرس ایمیل   …..………………………..  تلفن ثابت   …..………………………..  تلفن همراه   …..………………………..

تبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

 

2موضوع تفاهم‌نامه

– طراحی وب سایت کارفرما با مشخصات درج شده در ” فرم سفارش وب سایت ” ضمیمه شده می باشد.

 

3 مبلغ حق الزحمه تفاهم‌نامه

– مبلغ کل تفاهم‌نامه  …..………………………..  ریال معادل (به حروف)  …..………………………..  تومان میباشد.

 

 4مدت تفاهم‌نامه

– مدت این تفاهم‌نامه جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت  …..……………………….. (35)  روز کاری می باشد.

– زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت  …..………………………..  (3) روز کاری می باشد.

– مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی تفاهم‌نامه پس از تایید توسط کارفرما حداكثر  …..……………………….. (45) روز کاری می باشد.

– درصورت تاخیر طراح گرافیک در اجرای موضوع تفاهم‌نامه به ازای هر روز تاخیر …..……………………….. ریال جریمه محاسبه شده و در مرحله ی سوم پرداخت کسر خواهد شد.

– اگر در زمان تعیین شده در تفاهم‌نامه، پیشنهادات طراح مورد قبول کارفرما قرار نگرفت، باتوافق طرفین مدت تفاهم‌نامه قابل تمدید است.

– شروع زمان بندى اجراى تفاهم‌نامه منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع تفاهم‌نامه میباشد.

– در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.

 

 5شرایط پرداخت

30% از مبلغ کل تفاهم‌نامه در تاریخ عقد تفاهم‌نامه نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.

40% از مبلغ کل تفاهم‌نامه پس از تحویل طراحی اولیه و تایید اولیه طرح به طراح پرداخت میگردد.

30% باقی مانده از مبلغ کل تفاهم‌نامه پس از تایید نهایی طرح به طراح پرداخت می گردد.

 

 6مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه

– مرحله اول پس از عقد تفاهم‌نامه : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند 5 ( شرایط پرداخت).

– مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع تفاهم‌نامه.

– مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی تفاهم‌نامه توسط طراح و ارائه به کارفرما.

– مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده .

– مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.

– مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ تفاهم‌نامه بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت ) به طراح.

– مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.

– مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع تفاهم‌نامه توسط طراح.

– مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع تفاهم‌نامه توسط کارفرما .

– مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ تفاهم‌نامه بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت) به طراح.

– مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع تفاهم‌نامه بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پایان تفاهم‌نامه.

 

 7تعهدات طراح

– طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع تفاهم‌نامه را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت تفاهم‌نامه به کارفرما تحویل نماید.

– طراح متعهد میگردد حداکثر تا 2 نمونه از صفحه اصلی را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، مجددا ظرف مدت 7 روز کاری یک نمونه طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل تفاهم‌نامه میباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان تفاهم‌نامه تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

– طراح متعهد میگردد نام کاربری و رمز عبور را پس از تسویه کامل مبلغ تفاهم‌نامه تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.

– نحوه اجرا و طراحی وب سایت به صلاحدید طراح میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.

– طراح متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد تفاهم‌نامه در نظر گرفته نشده و در بند موضوع تفاهم‌نامه ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. کارفرما ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد.

 

 8تعهدات کارفرما

– کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع تفاهم‌نامه در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.

– طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن سایت و یا تلفن توسط طراح گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن تفاهم‌نامه را نخواهد داشت.

– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه ، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

– چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين تفاهم‌نامه رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

– چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله بعدی به هر دلیلی تفاهم‌نامه را فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل تفاهم‌نامه مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه تفاهم‌نامه) به طراح خواهد بود.

– حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه)، چهار روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه) 15% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع تفاهم‌نامه)، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

– کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

– پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ تفاهم‌نامه بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ تفاهم‌نامه به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.

– کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد، به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger ، عدم رعایت نکات امنیتی و … طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

تمامی نکات مد نظر در قسمت موضوع تفاهم‌نامه پروژه توسط کارفرما ذکر ، موارد ذکر نشده در قسمت توضیحات به صورت اختیاری بر عهده طراح می‌باشد.

استرداد هزینه ها بعد از پرداخت هر مرحله ممکن نمی‌باشد.

 

 9فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام تفاهم‌نامه حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین تفاهم‌نامه می تواند پایان تفاهم‌نامه را به طرف دیگر اعلام نماید.

 

موارد فوق در این قرارداد مورد تایید اینجانب ……………………….. می‌باشد.                                      امضاء